Beste schuttersvrienden,
Het zijn alweer halverwege de maand maart, en dat betekent dat het nieuwe schuttersseizoen niet meer lang op zich laat wachten.
Afgelopen week heeft in Born de loting plaatsgevonden voor de optochtvolgorde van het O.L.S, waar dit jaar 135 schutterijen en gilden aan zullen deelnemen.
Wij hebben dit jaar nr. 81 !
Namens de schietcommissie wil ik jullie graag herinneren aan de activiteiten die de komende tijd zullen worden gehouden.
Te beginnen op vrijdag 31 maart a.s., dan wordt er op de sjuttewei, als aftrap van het nieuwe schietseizoen, een quiz georganiseerd en zullen jullie worden bijgepraat over het nieuwe seizoen, aanvang 20:00 uur!
Als je hierbij wil zijn, meld je dan even van te voren aan, dit kan bij Arjan!
Op Paaszaterdag 8 april vindt dan de allereerste schietoefening plaats van het nieuwe seizoen en is iedereen uitgenodigd weer te komen schieten!
De schietoefeningen beginnen normaal gesproken telkens om 18:30 uur!
Wij hopen op een grote opkomst!
Op zondag 16 april vindt de 2e editie van het Koning der Koningen-schieten plaats. Alle oud-koningen hebben hier inmiddels een uitnodiging voor ontvangen, maar uiteraard is iedereen hier welkom om een kijkje te komen nemen. De oud-koningen dienen zich hiervoor op te geven zoals vermeld in de brief, via Ruud Goossens. Aanvang hiervoor is 13:30 uur.
 
Tot zover,
Beste Schuttersvrienden,
Nog minder dan 2 weken en dan barst de Vasteloavend 2023 weer los.
Hieronder het programma voor carnavalszondag – en maandag.
Zondag 19 februari: Prins Aafhoale en H. Mis
Alle leden dienen zich om 09:40 uur te verzamelen bij ons schutterslokaal Café ’t Weverke.
Nadat we Prins Loek en zijn familie hebben afgehaald aan de Bockhofweg en na de ere-haag bij de kerk zullen we de H.Mis (11:00 uur) bijwonen en opluisteren.
Er zijn gereserveerde plekken voor de schutterij aan de linkerkant.
Na de H. Mis zal de Taarbrook worden opgehesen bij ’t Taarmenneke (pleintje t.o. de kerk).
Aanwezigheid wordt deze ochtend op prijs gesteld, afmeldingen graag doorgeven aan het secretariaat.
Daarna kan de carnaval beginnen!
Maandag 20 februari: Optocht
Het bestuur heeft ervoor gekozen om de weg die we vorig jaar (met succes) zijn ingeslagen te handhaven.
Dit betekent dat iedereen van harte is uitgenodigd om mee te lopen met de schutterij, maar dat alles ”informeel” zal verlopen.
Kledingkeuze is vrij voor iedereen, voor muziek, spijs en drank wordt gezorgd.
We hopen dat het weer een gezellige middag wordt!
Verzamelen om 14:00 uur op de hoek van de Steeg en Groot Haasdal.
 
Tot zover,
Met schuttersgroeten,
Arjan Jennen.
Geachte leden, ere-bestuursleden,
Namens Monique Goossens mag ik jullie het jaarverslag 2022 toesturen over het verenigingsjaar 2022,
dat ter goedkeuring zal worden aangeboden tijdens de Jaarvergadering, zondag 26 februari om 10:30 uur in Zaal ’t Weverke.
Met alvast veel dank aan Monique voor het schrijven van dit mooie verslag.
Verder is een uitgebreid programma van 2023 toegevoegd, met ook namens de schietcommissie de extra schiet-activiteiten voor 2023.
De uitnodiging en de agenda voor de jaarvergadering volgen spoedig.
Neem vooral ook eens een kijkje op onze nieuwe website, www.sebastiaanschimmert.nl
Hier is ook alle informatie nog een keer terug te lezen.
Met dank aan Remco Raeven.
Met vriendelijke schuttersgroeten,
Arjan Jennen