Het bankrekeningnummer van de schutterij is: NL39RABO 0146417070
Het bankrekeningnummer van uniformen-commite is: NL49RABO 0158156315BIC CODE: RABONL2U

Bestuur

Voorzitter : Guido Raeven guidoraeven@home.nl

Secretaris : Arjan Jennen secretaris.schutterijschimmert@outlook.com

Penningmeester : Bert Nelissen bertenmarjo.nelissen@gmail.com

Vice-Voorzitter : Ruud Bemelmans (Voorzitter Stuurgroep Z.L.F. 2023)

Bestuurslid : Arjan Jennen (Schietmeester en Muziek)

Bestuurslid : Carla Meertens (Beheer Sjuttewei)

Bestuurslid : Max Bouwens (Groen-beheer en Materiaalwagen

Bestuurslid : Mirja Bruls (Activiteiten, St. Sebastiaanscomité)

Bestuurslid : Richard Cordeweners (Materiaalwagen)