Officiersrangen:

Generaal: Ruud Thomassen
Kolonel: Jan Speetjens
Luitenant Kolonel: Peter Raeven
Majoor: Broer Lahaye
Kapitein: Ruud Bemelmans en Jo Meessen
1e Luitenant: Guido Goossens en Sjir Provaas
2e Luitenant: Bert Schoffeleers, Ger Wouters en Bert De Rooij
Vaandeldrager: Charles Cordeweners
Tamboer Majoor: Paul Offermans