Het vaandel van de schutterij valt nog wel het meeste op. Deze steekt boven de hele schutterij uit. Op het vaandel van onze schutterij staat onze patroonheilige St. Sebastiaan afgebeeld. Met tevens de voor Schimmert kenmerkende watertoren en Remigiuskerk. Het vaandel is gemaakt door Nick Kerkhofs uit Ulestraten, en aangeboden bij de presentatie van de nieuwe uniformen in 2002. Het vorige vaandel is van de hand van Jo Beckers, en het eerste vaandel na de heroprichting in 1957 is gemaakt door Charles Eijck. Dit vaandel staat uitgestald in onze Remigiuskerk achter ons beeld van de H. Sebastianus. Vaandeldragers door de jaren heen: Wiel Lennaerts, Wim Palmen, Jeu Frusch, Huub Laheije, Marcel Sieben en Paul Michon