De “achterhoede” oftewel de geweerdragers. De eenheid bij de schutterij waar het de naam aan dankt. Vroeger bestond een schuttersgezelschap uit merendeel geweerdragers, waarbij dan een tamboer voorop liep om de maat te slaan. Tegenwoordig kun je bijna niet meer zonder muziek korps, Dit alleen al om een vereniging meer aanzien te geven. Tegenwoordig heeft een geweerdrager andere functies bij de vereniging. In traditie blijft het, het beschutte van de dorpsprocessie. Daar komt nog bij dat er wedstrijd elementen aan toegevoegd  worden. Zoals het schieten met de zware buks op “bölkes” en exercitie. Dit laatste wordt in het voorseizoen dan goed geoefend, om op  wedstrijden bij bondsfeesten, Federatie en vooral op het OLS goed  te presteren.